Logo for print

Denne standarden inneholder krav som viser hvordan skal benyttes når det er behov for å rekvirere tjenester innen radiologi.

Meldingen benyttes til å sende rekvisisjon til en avdeling for bildediagnostikk eller et røntgeninstitutt for å få utført en radiologisk undersøkelse. Meldingen dekker alle typer radiologiske undersøkelser (computertomografi, mammografi, magnettomografi, røntgen, scintigrafi, ultralyd).

Neste versjon

Teknisk informasjon