Logo for print

Dette notatet beskriver et standardisert oppsett for utskrift av Den gode henvisning.

Oppsettet er ​basert på spesifikasjon i Prinsipper for utskrift av meldinger og skjema (HISD 80714) og Medisinskfaglig innhold i henvisninger – "Den gode henvisning" (HIS 80322).
 
Meldinger mottatt elektronisk bør følge de samme faglige retningslinjene ved presentasjon som ved utskrift.

 

​Fant du det du lette etter?​