Logo for print

Merk: Pilotering kan ikke starte før Direktoratet for e-helse har fattet et vedtak om å starte utprøving av standarden for å undersøke om den skal erstatte en eller flere tidligere versjoner av samme standard, med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 første ledd.

Standard for elektronisk kommuniksjon med pleie- og omsorgstjenesten (PLO) benyttes for elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, allmennlegetjenesten og helseforetak.

PLO v.2.0 består av tre deler:

Del 1 (denne delen ) (HIS 1162-1:2016) inneholder helsefaglige funksjonelle krav til elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ-systemer) som skal kunne sende og motta versjon 2.0 av pleie- og omsorgsmeldinger. Dokumentet beskriver bruk og innhold.

Del 2 (HIS 1162-2:2016) inneholder administrative funksjonelle krav til utveksling og håndtering av meldinger, vedlegg og kvitteringer.

Del 3 (HIS 1162-3:2016) inneholder informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse.

Dokumentene må sees i sammenheng. De funksjonelle kravene dokumenterer helse- og omsorgstjenesten sine behov og er grunnlaget for å etablere en standard. Informasjonsmodellen er utviklet på bakgrunn av de funksjonelle kravene, og er en detaljert beskrivelse som benyttes av leverandørene og annet personell for å utvikle løsninger og implementere meldingene.

Gjeldende versjoner

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler, eksempel o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

 

 

 

 

​Fant du det du lette etter?​

​Fant du det du lette etter?​