Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som skal sendes utskrivningsdagen for pasienter som følges opp av kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Sende

​Kravdokument

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

 

​Fant du det du lette etter?​