Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende innleggelsesrapport fra pleie- og omsorgstjenesten til sykehus i forbindelse med innleggelse. Meldingen inneholder opplysninger som er viktige i forbindelse med oppholdet.

​Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden såfremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for

Pleie- og omsorgstjenesten: ​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Sende

Helseforetak og private sykehus​

Motta​

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 10.

Kan erstattes av: HIS 1143:2014

 

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Motta​

Kravdokument

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin