Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes i forbindelse med den løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Meldingen benyttes i følgende situasjoner:

  • Ønske om legevurdering på bakgrunn av endringer i helsetilstanden.

  • Oppdaterte helseopplysninger som svar på en forespørsel fra legen.

  • Oppdaterte helseopplysninger til orientering.  

Applikasjonskvittering versjon 1.0 benyttes i forbindelse med denne standarden så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​obligatorisk for

Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Sende

Fastleger

Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 12.

Kan erstattes av: HIS 1145:2014

Kravdokument

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin