Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor patologi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter som utfører patologiundersøkelser

​Sende

​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Motta​

​Helseforetak og private sykehus​

Motta​

​Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

Motta​

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 7.

Kan erstattes av: HIS 1141:2014

Neste versjon 

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​