Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som skal ivareta behov for å overføre administrativ informasjon knyttet til en sykehusinnleggelse, planlegging av utskrivning og til selve utskrivningen. Meldingene inneholder ingen helseinformasjon om pasienten.

Følgende varianter sendes fra spesialisthelsetjenesten:

  • Melding om innlagt pasient

  • Melding om utskrivningsklar pasient

  • Avmelding av utskrivningsklar pasient

  • Melding om utskrevet pasient

Disse meldingene sendes til saksbehandlingstjenesten i kommunen.

Merknad:

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​obligatorisk for

Helseforetak og private sykehus

​Sende

Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse -og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 15.

Kan erstattes av: HIS 1149:2014

 

​Anbefalt for

​Virksomheter som yter ØHD-tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3 bokstav b, jf. § 3-5 tredje ledd

Sende

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​