Logo for print

​Dokumentet beskriver en teknisk løsning for hvordan informasjon om meldingstype, meldingsversjon og hvilke systemer som har generert en fagmelding kan overføres i en ebXML-konvolutt som er utformet i henhold til Rammeverk for elektronisk meldingsutveksling i helsevesenet (HIS 1037:2011) og ebXML Message Service specification v2.0. 

Implementering av funksjonaliteten som er beskrevet vil forbedre statistikken i Meldingsvalidatorien om meldinger som sendes over helsenettet, dvs. statistikk om meldingstyper, meldingsversjoner og hvilke systemer som har generert en fagmelding. Dette vil redusere behov for manuell rapportering av slik informasjon for virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten, og bedre prioritering av tiltak for e-helsestandarder pga. bedre faktagrunnlag.

Kontakt