Logo for print

Unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Slikt unntak kan gis på grunnlag av søknad fra den enkelte virksomhet eller på eget initiativ, under forutsetning av at kravene vurderes å være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle for en eller flere virksomheter.

Gjeldende unntak:

Unntak etter andre forskrifter

 

Sist oppdatert: 7. desember 2017