Logo for print

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Denne siden gir oversikt over gjeldene unntak.

Merk: Informasjon om unntak som er gitt til enkeltpersonsforetak som ikke er pålagt å kommunisere elektronisk med andre, publiseres ikke på siden.

For informasjon om hvordan søke unntak, se Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

​Henvisningsmelding ved mottak og sending av henvisninger til BUP

Helseforetak og private sykehus gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved mottak av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Virksomheter som yter allmennlegetjenester gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved sending av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Unntakene gjelder til 31.12.2018

Se vedtaksbrev (PDF)

Helseforetak og private sykehus

Akershus universitetssykehus HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Finnmarkssykehuset HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Helgelandssykehuset HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Helse Møre og Romsdal HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2019

Helse Nord-Trøndelag HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2019

Nordlandssykehuset HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Oslo universitetssykehus HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

St. Olavs Hospital HF

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2019

Sunnaas sykehus HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Sykehuset i Vestfold HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Sykehuset Innlandet HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Sykehuset Telemark HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Sykehuset Østfold HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Sørlandet sykehus HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Universitetssykehuset Nord Norge

 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Vestre Viken HF

 • § 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018
 • § 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Rolf von Krogh lege, org. nr. 971 458 798

 • § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger frem til 01.07.2018.

 •  

  Sist oppdatert: 24. april 2018