Logo for print

Sending og mottak av henvisninger til BUP

Helseforetak og private sykehus gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder
i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å kunne motta
henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014, når det henvises til barne- og ungdomspsykiatrien.

Virksomheter som yter allmennlegetjenester gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved sending av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Unntaket gjelder til Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018) er innført.

Merk: Henvisning uten bruk av strukturerte felter til BUP kan fortsatt benyttes når dette er avtalt mellom partene.

​Helseforetak og private sykehus

Akershus universitetssykehus HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Finnmarkssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Helgelandssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Helse Møre og Romsdal HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Helse Nord-Trøndelag HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Nordlandssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Oslo universitetssykehus HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Sectra RIS v. 15.1) til 31.12.2019

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

 • § 6 nr. 9 (Mottak av rekvisisjon/henvisning radiologi med Sectra RIS v 15.1, Siemens RIS Syngo Workflow VB37A (via IHR)) til 30.06.2019

St. Olavs Hospital HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Sunnaas sykehus HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset i Vestfold HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Innlandet HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Telemark HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Østfold HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sørlandet sykehus HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Universitetssykehuset Nord Norge

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Vestre Viken HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

Informasjon om søknad om unntak


Sist oppdatert: 13. februar 2019