Logo for print

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Denne siden gir oversikt over gjeldene unntak.

Merk: Informasjon om unntak som er gitt til enkeltpersonsforetak som ikke er pålagt å kommunisere elektronisk med andre, publiseres ikke på siden.

For informasjon om hvordan søke unntak, se Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

​Henvisningsmelding ved mottak og sending av henvisninger til BUP

Helseforetak og private sykehus gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved mottak av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Virksomheter som yter allmennlegetjenester gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved sending av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Unntakene gjelder til 31.12.2018

Se vedtaksbrev (PDF)

Helseforetak og private sykehus

Akershus universitetssykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Finnmarkssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Helgelandssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Helse Møre og Romsdal HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester, patologi og radiologi) frem til 31.12.2019.

Helse Nord-Trøndelag HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester, patologi og radiologi) frem til 31.12.2019.

Nordlandssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Oslo universitetssykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

St. Olavs Hospital HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester, patologi og radiologi) frem til 31.12.2019.

Sunnaas sykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset i Vestfold HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Innlandet HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Telemark HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Østfold HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sørlandet sykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Universitetssykehuset Nord Norge

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Vestre Viken HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Virksomheter som yter allmennlegetjenester

Rolf von Krogh lege, org. nr. 971 458 798

  • § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger frem til 01.07.2018.

  •  

    Sist oppdatert: 28. februar 2018