Logo for print

Direktoratet for e-helse kan med hjemmel i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8 gi tidsbegrenset unntak fra ett eller flere av kravene i forskriften.

Denne siden gir oversikt over gjeldene unntak.

Merk: Informasjon om unntak som er gitt til enkeltpersonsforetak som ikke er pålagt å kommunisere elektronisk med andre, publiseres ikke på siden.

For informasjon om hvordan søke unntak, se Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

​Henvisningsmelding ved mottak og sending av henvisninger til BUP

Helseforetak og private sykehus gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved mottak av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Virksomheter som yter allmennlegetjenester gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved sending av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Unntakene gjelder til 31.12.2018

Vedtaksbrev

Helseforetak og private sykehus

Akershus universitetssykehus HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på mottaker og avsender i ebXML-konvolutten (Svarrapporter, Siemens RIS Syngo Workflow VB37A) til 31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Finnmarkssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Helgelandssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Helse Møre og Romsdal HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Helse Nord-Trøndelag HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Nordlandssykehuset HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Oslo universitetssykehus HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Sectra RIS v. 15.1) til 31.12.2019

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

 • § 6 nr. 9 (Mottak av rekvisisjon/henvisning radiologi med Sectra RIS v 15.1, Siemens RIS Syngo Workflow VB37A (via IHR)) til 30.06.2019

St. Olavs Hospital HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2019

Sunnaas sykehus HF

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset i Vestfold HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender og mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Sectra RIS 15.1) til 31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Innlandet HF

 • § 5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Analytix v. 5.13 QF4 dbQF3, Sympathy v. 4.5.0.25 og Labcraft v. 6.5.2.3) til 31.12.2018

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Analytix v. 5.13 QF4 dbQF3 , Sympathy v. 4.5.0.25 og Labcraft v. 6.5.2.3  til 31.12.2018)       

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Telemark HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender og mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Sympathy v. 4.3.0.38 og Agfa RIS 6.2.0 SU3) til 
  31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sykehuset Østfold HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender og mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Sectra RIS v. 15.1) til 31.12.2018

 • §6 nr. 3 Mottak av epikriser til helseforetak (Epikriser med DIPS v. 7.3.13.2) til 31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Sørlandet sykehus HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender i ebXML-konvolutten (svarrapporter) til 31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Universitetssykehuset Nord Norge

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) til 31.12.2020

Vestre Viken HF

 • §5 a) Sending med HER id nivå 2 på avsender og mottaker i ebXML-konvolutten (Svarrapporter med Miclis v. 5.6, Analytix v. 5.13, Flexlab v. 4.3.0, Sympathy v. 4.3.0.38, Carestream v. 10.1.9 og Labcraft v.6.5.3/Prosang 2008) til 31.12.2018

 • § 6 nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter) frem til 31.12.2020

 

Sist oppdatert: 7. august 2018