Logo for print

Oversikt over endringer 2019

​DATO​BESKRIVELSE​DOKUMENT
15.02.2019​Oppdatert dokumentRetningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
15.01.2019
Det er lagt til errata til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6. 

Endringen er den samme i begge dokumentene:
Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.

Årsak:
Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.

Konsekvens: 
Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5 (HIS 80704:2009)
15.01.2019
​Dokumenter oppdatert
Helseopplysninger til lege v1.6 (HIS 1145:2014)

Medisinske opplysninger v1.6 (HIS 1147:2014)

​Overføring av legemiddelopplysninger (HIS 1150:2014)

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017)

15.01.2019​Ny teknisk spesifikasjonKobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer (HITS 1218:2019)​

Oversikt over endringer høst 2018

​Dato​Beskrivelse​Dokument
​15.12.2018
​Dokument oppdatert
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML (HITS 1210:2018)

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)
​15.11.2018
​Dokument oppdatert
Datatyper for bruk ved meldingsutveksling (HIS 80117:2002)
​15.10.2018
​Dokument oppdatert 
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten (HISD 1209:2018)
​15.10.2018
​Informasjon om målgrupper oppdatert
Helsefaglig diaglog (HIS 1077:2017)

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

​15.10.2018
​Dokumenter fjernet fra ehelse.no etter råd fra Produktstyret for e-helsestandarder i møte 09.10.2018. 
Fødselsepikrise:
  • Fødselsepikrise (HIS 1045:2012)
  • Del 1: Generell del (HIS 1046:2012)
  • Del 2: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten (HIS 1046:2012)
  • Del 3: Funksjonskrav for sykehussystemer (HIS 1046:2012)

Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0:

  • Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1:2016)
  • Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2:2016)
  • Informasjonsmodell (HIS 1162-3:2016)
​15.09.2018
​Oppdatert dokument
​Henvisning v2.0 (HIS 80517:2017)
​15.08.2018
​Oppdaterte dokumenter
​Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering (HISD 1168:2016)

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)


Sist oppdatert: 5. mars 2019