Logo for print

Oversikt over endringer 2018

​Dato​Beskrivelse​Dokument
​15.12.2018
​Dokument oppdatert
Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML (HITS 1210:2018)
​15.11.2018
​Dokument oppdatert
Datatyper for bruk ved meldingsutveksling (HIS 80117:2002)
​15.10.2018
​Dokument oppdatert 
Service, Action og Role i ebXML-konvolutten (HISD 1209:2018)
​15.10.2018
​Informasjon om målgrupper oppdatert
Helsefaglig diaglog (HIS 1077:2017)

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

​15.10.2018
​Dokumenter fjernet fra ehelse.no etter råd fra Produktstyret for e-helsestandarder i møte 09.10.2018. 
Fødselsepikrise:
 • Fødselsepikrise (HIS 1045:2012)
 • Del 1: Generell del (HIS 1046:2012)
 • Del 2: Funksjonskrav for systemer i helsestasjonstjenesten og fastlegetjenesten (HIS 1046:2012)
 • Del 3: Funksjonskrav for sykehussystemer (HIS 1046:2012)

Pleie- og omsorgsmeldinger v2.0:

 • Helsefaglige funksjonelle krav (HIS 1162-1:2016)
 • Administrative funksjonelle krav (HIS 1162-2:2016)
 • Informasjonsmodell (HIS 1162-3:2016)
​15.09.2018
​Oppdatert dokument
​Henvisning v2.0 (HIS 80517:2017)
​15.08.2018
​Oppdaterte dokumenter
​Veiledning til riktig bruk av applikasjonskvittering (HISD 1168:2016)

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

​05.07.2018
​Oppdaterte dokumenter

​Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (HIS 80821:2014)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

​03.07.2018
​Oppdaterte dokumenter

​Tjenestebasert adressering del 1: Generelle krav (HIS 1153-1:2016)

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017)

​28.06.2018​Oppdatert dokumentHelsefaglig diaglog (HIS 1077:2017)
​27.06.2018​Ny standardStandard for kritisk informasjon i Kjernejournal (HIS 1202:2018)
​20.06.2018
​Nytt støttedokument
​Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML (HISD 1210:2018)

​13.06.2018

​Nytt støttedokument

Service, Action og Role i ebXML-konvolutten (HISD 1209:2018)

06.06.2018 

​Oppdaterte dokumenter

​Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)

Hodemelding (HIS 80601:2006)

​31.05.2018

​Oppdaterte dokumenter

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

10.04.2018

​Oppdaterte dokumenter

Datatyper for bruk ved meldingsutveksling (HIS 80117:2002)

Henvisningsmelding v1.1 (HIS 80517:2014)

Vedlegg til meldinger (1036:2011)

Hodemelding (80601:2006)

Epikrise 1.1 (80226:2006)

​22.03.2018

​Oppdaterte XSD-filer, filbeskrivelser og endringslogger

​Behandlerkravmeldingen (BKM)

NPR Behandlerkravmeldingen

​16.03.2018

​Målgrupper presisert

Spørretjenesten pasientens frikortstatus (HIS 1024:2017)

​15.03.2018

​Ny anbefalt standard i referansekatalogen

​​Status på henvisning (HIS 1206:2018)

02.03.2018

​Oppdaterte dokumenter

​Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)

Rekvirering av medisinske tjenester v1.5 (HIS 80821:2008)

Rekvirering av medisinske tjenester v1.6 (HIS 80821:2014)

Svarrapportering av av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

ebXML Rammeverk (1037:2011)

Elektronisk samhandling: Vedlegg til meldinger (HIS 1036:2011)

​21.02.2018

​Oppdatert dokument

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2017)

​16.02.2018

​Nye anbefalte standarder i referansekatalogen (profiler av Henvisningsmelding v2.0)

Henvisning ny tilstand (HIS 1207:2018)

Viderehenvisning (HIS 1208:2018)

​12.01.2018

​Oppdatert dokument (HISD 1154:2013)

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger (HISD 1154:2018)

09.01.2018​

​Presiseringer og oversikt over kjente feil er oppdatert

Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)

04.01.2018

Presiseringer og oversikt over kjente feil er oppdatert.

Endret navn på standard

Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Tidligere tittel: Avviksmelding) (HIS 1151:2006)

​03.01.2018

​Nytt støttedokument

​​Kontaktopplysninger i meldingsoversikt og valg av avsenderadresse (HITR 1200:2018)

Oversikt over endringer 2017

Tabellen viser endringer f.o.m. 10.02.2017.

​Standard​Dokument lagt til ​Dato

​​Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017)

​Ny standard

​​Henvisningsmelding v2.0 (80517:2017)

​Ny standard

​​Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2017)

​Oppdatert støttetdokument

Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)

​Errata nr. 4

Presiseringer og oversikt over kjente feil

​06.03.2017

Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

​Errata nr.2

Presiseringer og oversikt over kjente feil

​03.05.2017

07.09.2017

Avviksmelding v1.0 (HIS 1151:2006)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Presisering og oversikt over kjente feil (oppdatert dokument)

06.03.2017

 

15.09.2017

Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

06.03.2017

ebXML Rammeverk v1.1 (HIS 1037:2011)

​Errata nr. 2 

06.03.2017

Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Addendum

​10.02.2017

07.09.2017

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger (HIS 1152:2006)

​Errata

​29.08.2017

Henvisningsmelding v1.1 (HIS 80517:2014)

​Addendum

​07.09.2017

Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.6 (HIS 1160:2014)

​Addendum

​07.09.2017

​Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.5 (HIS 1160:2008)

​Addendum

​07.09.2017

Standard for hodemelding (HIS 80601:2006)

​Addendum

​07.09.2017

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Addendum

​10.02.2017

07.09.2017

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

​20.04.2017

Les mer om endringer høsten 2017

Skrivefeil i Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80514:2004)

Leverandører må være oppmerksomme på skrivefeil i Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

I tabellen på side 35 er det angitt entydig hvilke identifikatorer fra mottatt melding som skal benyttes for å referere til riktig melding i applikasjonskvitteringen. I denne tabellen er det følgende skrivefeil:

For Epikrise står det:

Message/ServRprt/ServProviderId, men riktig tekst er: Message/ServRprt/ServProvId

For Svarrapport står det:

Message/ServRprt/ServProvId, men riktig skrivemåte er: Message/ServReport/ServProvId

Addendum om fødseldata for en rekke standarder

De følgende standardene er oppdatert med addendum:  

 • Henvisningsmelding v1.1 (HIS 80517:2014)
 • Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.5 (HIS 1160:2014)
 • Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.6 (HIS 1160:2014)
 • Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)
 • Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)
 • Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

I disse standardene står det eksplisitt at fødselsdato ikke skal benyttes når fødselsnummer er angitt. Direktoratet for e-helse anbefaler at kjønn og fødselsdato bør oppgis også når fødselsnummer, D-nummer eller hjelpenummer oppgis. Det er derfor utarbeidet Addendum for å presisere at dette er tillatt.

Dersom systemet ikke allerede støtter at fødselsdato og kjønn kan oppgis, så bør leverandøren vurdere implementere mulighet for dette.

NHN vil korrigere meldingsvalidatoren for disse standardene slik at fødselsdato og kjønn vil være tillatt å angi selv om fødselsnummer, D-nummer eller hjelpenummer er angitt.

Sist oppdatert: 19. desember 2018