Logo for print

Oversikt over endringer 2019

​DATO​BESKRIVELSE​DOKUMENT
​01.04.2019
​Oppdaterte dokumenter
Helsefaglig diaglog [HIS 1077:2017]

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger [HITS 1174:2017]

15.02.2019
​Oppdatert dokumentRetningslinjer for bruk av standardene for Rekvisisjon av medisinske tjenester og Svarrapportering av medisinske tjenester
15.01.2019
Det er lagt til errata til Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v 1.5 og v1.6. 

Endringen er den samme i begge dokumentene:
Kodeverk som skal brukes for ATC-nummer er endret fra 9077 til 7180.

Årsak:
Kilden for ATC-nummer har vært identifisert med to ulike OID-er. Kodeverk 9077 er foreldet og erstattet av 7180.

Konsekvens: 
Leverandører må endre S-attributt i ATC-elementer som inneholder OID  2.16.578.1.12.4.1.1.9077. Dette må endres til 2.16.578.1.12.4.1.1.7180.
Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.6 (HIS 80704:2014)

Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten v1.5 (HIS 80704:2009)
15.01.2019
​Dokumenter oppdatert
Helseopplysninger til lege v1.6 (HIS 1145:2014)

Medisinske opplysninger v1.6 (HIS 1147:2014)

​Overføring av legemiddelopplysninger (HIS 1150:2014)

Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HITS 1174:2017)

15.01.2019​Ny teknisk spesifikasjonKobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer (HITS 1218:2019)​


Sist oppdatert: 5. april 2019