Logo for print

Oversikt over endringer 2018

​Dato​Beskrivelse​Dokument

​12.01.2018

​Oppdatert dokument (HISD 1154:2013)

Retningslinjer for bruk av kodeverk og identifikatorer ved endring og kansellering av meldinger (HISD 1154:2018)

09.01.2018​

​Presiseringer og oversikt over kjente feil er oppdatert

Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)

04.01.2018

Presiseringer og oversikt over kjente feil er oppdatert

Tilbakemelding om feil i mottatt melding (Tidligere tittel: Avviksmelding) (HIS 1151:2006)

​03.01.2018

​Nytt støttedokument

​​Kontaktopplysninger i meldingsoversikt og valg av avsenderadresse (HITR 1200:2018)

Oversikt over endringer 2017

Tabellen viser endringer f.o.m. 10.02.2017.

​Standard​Dokument lagt til ​Dato

​​Tjenestebasert adressering del 3: Adressering (HIS 1153-3:2017)

​Ny standard

​​Henvisningsmelding v2.0 (80517:2017)

​Ny standard

​​Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 1174:2017)

​Oppdatert støttetdokument

Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)

​Errata nr. 4

Presiseringer og oversikt over kjente feil

​06.03.2017

Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

​Errata nr.2

Presiseringer og oversikt over kjente feil

​03.05.2017

07.09.2017

Avviksmelding v1.0 (HIS 1151:2006)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Presisering og oversikt over kjente feil (oppdatert dokument)

06.03.2017

 

15.09.2017

Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

06.03.2017

ebXML Rammeverk v1.1 (HIS 1037:2011)

​Errata nr. 2 

06.03.2017

Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Addendum

​10.02.2017

07.09.2017

Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger (HIS 1152:2006)

​Errata

​29.08.2017

Henvisningsmelding v1.1 (HIS 80517:2014)

​Addendum

​07.09.2017

Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.6 (HIS 1160:2014)

​Addendum

​07.09.2017

​Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.5 (HIS 1160:2008)

​Addendum

​07.09.2017

Standard for hodemelding (HIS 80601:2006)

​Addendum

​07.09.2017

Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

Addendum

​10.02.2017

07.09.2017

Tjenestebasert adressering del 2: Identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153-2:2016)

​Presiseringer og oversikt over kjente feil

​20.04.2017

Les mer om endringer høsten 2017

Skrivefeil i Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80514:2004)

Leverandører må være oppmerksomme på skrivefeil i Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

I tabellen på side 35 er det angitt entydig hvilke identifikatorer fra mottatt melding som skal benyttes for å referere til riktig melding i applikasjonskvitteringen. I denne tabellen er det følgende skrivefeil:

For Epikrise står det:

Message/ServRprt/ServProviderId, men riktig tekst er: Message/ServRprt/ServProvId

For Svarrapport står det:

Message/ServRprt/ServProvId, men riktig skrivemåte er: Message/ServReport/ServProvId

Addendum om fødseldata for en rekke standarder

De følgende standardene er oppdatert med addendum:  

  • Henvisningsmelding v1.1 (HIS 80517:2014)
  • Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.5 (HIS 1160:2014)
  • Rekvisisjon: laboratoriemedisin v1.6 (HIS 1160:2014)
  • Epikrisemelding v1.2 (HIS 80226:2014)
  • Svarrapportering av medisinske tjenester v1.3 (HIS 80822:2008)
  • Svarrapportering av medisinske tjenester v1.4 (HIS 80822:2014)

I disse standardene står det eksplisitt at fødselsdato ikke skal benyttes når fødselsnummer er angitt. Direktoratet for e-helse anbefaler at kjønn og fødselsdato bør oppgis også når fødselsnummer, D-nummer eller hjelpenummer oppgis. Det er derfor utarbeidet Addendum for å presisere at dette er tillatt.

Dersom systemet ikke allerede støtter at fødselsdato og kjønn kan oppgis, så bør leverandøren vurdere implementere mulighet for dette.

NHN vil korrigere meldingsvalidatoren for disse standardene slik at fødselsdato og kjønn vil være tillatt å angi selv om fødselsnummer, D-nummer eller hjelpenummer er angitt.

Sist oppdatert: 12. januar 2018