Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å overføre oppdaterte opplysninger om legemiddelinformasjon mellom fastlege og pleie- og omsorgstjenesten.

Målgrupper

​​Anbefalt for

​Fastleger

​​Sende og motta

​​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Sende og motta

Profil av

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.1  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​