Logo for print

Denne versjonen av brukes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2018.​

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter i spesialisthelsetjenesten

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer/NPR_ord.docx)

Kontakt