Logo for print
 

Denne versjonen av NPR-meldingen benyttes for rapportering av virksomhetsdata til Norsk pasientregister (NPR) for 2015 registrert før 1. november 2015.

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin