Logo for print

Meldingen benyttes til å videresende elektronisk oppfølgingsplan fra arbeidsgiver til sykmelder via NAV. 

Målgrupper

​obligatorisk for

​Fastleger

​Motta

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Merknad: 

NAV sender meldingen

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden, se Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

Profil av

Kravdokument

  • NAV Veiledning - Bruk av Dialogmelding IA v.1-5 4.12.2015.pdf (nav.no)

​Fant du det du lette etter?​