Logo for print

NPR-behandlerkravmelding benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.

Meldingen benyttes av helseforetak for poliklinisk behandling og for private laboratorier og røntgeninstitutter. Den kan også benyttes til å innrapportere refusjonskrav som gjelder fritt behandlingsvalg og refusjonskrav fra rehabiliteringsinstitusjoner.

Helfo mottar meldingen

Målgrupper

​Obligatorisk for

​​Helseforetak

​Sende

​​Private laboratorier

​Sende

​Private røntgeninstitutt

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet

Hjemmel: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, § 5, andre ledd.

Mer om meldingen

NPR-behandlerkravmelding (NPR-BKM) er XML-basert og benyttes til å fremsette refusjonskrav ovenfor Helfo.

Hvordan benytte NPR-BKM?

Ved bruk skal NPR-BKM sendes inn over nett og signeres med virksomhetssertifikat. Meldingen skal ha en hodemelding (MsgHead) og være pakket inn i ebXML-’konvolutt’ som igjen er signert med et virksomhetssertifikat. Applikasjonssvar sendes tilbake med resultat av behandlingen (Apprec). 

Tekniske filer

Tekniske filer (XML-skjema, eksempelfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta).

 

​Fant du det du lette etter?​