Logo for print

Norsk patologikodeverk ble tidligere kalt Den norske SNOMED for patologi.

Kodeverket ble utarbeidet av Den norske patologforenings kode- og nomenklaturutvalg i samarbeid med KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på grunnlag av The Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, 1984).

Kodeverket oppdateres ved behov.

Målgrupper

Anbefalt​

​Virksomheter som utfører en patologiundersøkelse

Anbefaling: Anbefalt av Den norske patologforening.

​Fant du det du lette etter?​