Logo for print

Norsk patologikodeverk (Norpat) ble tidligere kalt Den norske SNOMED for patologi.

Kodeverket oppdateres årlig.

Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter som utfører patologiundersøkelser

Anbefaling: Anbefalt av Den norske patologforening.