Logo for print

Norsk laboratoriekodeverk er et felles kodeverk med analyse- og undersøkelseskoder for 6 laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Kodeverket er et klinisk og administrativt verktøy som kan brukes i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for sammenliknbare statistikker og rapporter samt finansiering.

Norsk laboratoriekodeverk er anbefalt ved ekstern elektronisk kommunikasjon av rekvisisjon og svar fra de 6 fagspesialitetene innenfor laboratoriemedisin. Private og offentlige laboratorier kommuniserer elektronisk med virksomheter i primærhelsetjenesten (sykehjem, fastlegekontor, helsestasjoner etc.). Analyser utført i primærhelsetjenesten er inkludert i NLK.

Kodeverket er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og revidert med hensyn til tilbakemeldinger fra sektoren. Det revideres 10 ganger per år.

Merknad:

Helsedirektoratet har på oppdrag fra HOD gitt i tildelingsbrevene for årene 2014 til 2017 utredet en ny finansieringsordning basert på Norsk laboratoriekodeverk.

Opprinnelig var siktemålet å ta ordningen i bruk fra 2017, men etter en risikovurdering anbefalte Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet å utsette innføringen av ny finansieringsordning. Ny finansieringsordning innføres fra 1.1.2018.

Dette innebærer at Norsk laboratoriekodeverk vil bli obligatorisk fra 1. januar 2018 for alle virksomheter som er omfattet av den nye finansieringsordningen.

Målgrupper

​anbefalt

​Laboratorier (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi) i spesialisthelsetjenesten.

​Virksomheter i helsesektoren som rekvirerer laboratorietjenester

 

​Fant du det du lette etter?​