Logo for print

Norsk laboratoriekodeverk er et felles kodeverk med analyse- og undersøkelseskoder for 6 laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Kodeverket er et klinisk og administrativt verktøy som kan brukes i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for sammenliknbare statistikker og rapporter samt finansiering.

Norsk laboratoriekodeverk er anbefalt ved ekstern elektronisk kommunikasjon av rekvisisjon og svar fra de 6 fagspesialitetene innenfor laboratoriemedisin. Private og offentlige laboratorier kommuniserer elektronisk med virksomheter i primærhelsetjenesten (sykehjem, fastlegekontor, helsestasjoner etc.). Analyser utført i primærhelsetjenesten er inkludert i NLK.

Kodeverket er utarbeidet i samarbeid med fagmiljøene og revidert med hensyn til tilbakemeldinger fra sektoren. Det revideres 10 ganger per år.

Merknad:

Finansiering av poliklinisk laboriatorievirksomhet er basert på koder fra Norsk laboratoriekodeverk. Les mer om Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorier (helfo.no)               

Målgrupper

​anbefalt

​Laboratorier (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi) i spesialisthelsetjenesten.

​Virksomheter i helsesektoren som rekvirerer laboratorietjenester

 

​Fant du det du lette etter?​