Logo for print

Radiologikodeverket NCRP (Norwegian Classification of Radiological Procedures) er utarbeidet for å kunne bestille og dokumentere bruken av radiologiske og nukleærmedisinske tjenester.

Kodeverket skal sikre entydig faglig dokumentasjon av all radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet til bruk for statistikk- og analyseformål, samt for styrings- og planleggingsformål.

Målgrupper

​Obligatorisk

​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata som inkluderer radiologiske prosedyrer til NPR

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter § 6, andre ledd; og forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften), § 5, andre ledd.

Relaterte dokumenter

​Fant du det du lette etter?​