Logo for print

Dette kodeverket benyttes for koding av diagnoser og funksjonsnivå innen psykisk helsevern for barn og unge.

Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP og NCSP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10)

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til NPR

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Kravdokument

Multiaksial klassifikasjon i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
Kravdokument koderegister zip

​Fant du det du lette etter?​