Logo for print

Meldingstypen definerer et søk etter vaksinander og hendelser. Søk etter vaksinander utføres først i Folkeregister FHI, deretter hentes hendelsene for vaksinanden i SYSVAK.

Målgrupper

​anbefalt

​Virksomheter hvor det foretas vaksinasjon

​Sende

Merknad: Folkehelseinstituttet mottar meldingen.

Virksomheter som sender slik melding, forutsettes å kunne motta meldingen SokResponse.​

Kravdokument

Bibliografi

Tekniske informasjon for SYSVAK

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin