Logo for print

Meldingen benyttes til elektronisk innrapportering av deler selvbestemte og nemndbehandlede (både primær- og klagenemnd) svangerskapsavbrudd.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas

​Sende

Besluttet av: Folkehelseinstituttet med hjemmel i abortregisterforskriften §2-3*.

* FOR-2007-12-14-1418 Forskrift om innsambing og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften)

Merknad: Folkehelseinstituttet er mottaker av meldingen

Kravdokument

  • Abortmelding versjon 4.1 - Oversikt over endringer med teknisk spesifikasjon

​Fant du det du lette etter?​