Logo for print

Meldingen benyttes til elektronisk innrapportering av deler selvbestemte og nemndbehandlede (både primær- og klagenemnd) svangerskapsavbrudd

Målgrupper

Obligatorisk for
​Virksomheter hvor svangerkapsavbrudd foretas.Sende​

Besluttet av: Folkehelseinstituttet med hjemmel i abortregisterforskriften §2-3*.

(* FOR-2007-12-14-1418 Forskrift om innsambling og behandling av helseopplysninger i register over svangerskapsavbrudd (abortregisterforskriften))

Se brev fra Folkehelseinstituttet til sykehus med føde- og gynekologiske avdelinger datert 11. november 2005. (PDF, www.fhi.no)

Merknad: Folkehelseinstituttet er mottaker av meldingen

Kravdokument

 

​Fant du det du lette etter?​