Logo for print

Meldingen benyttes til elektronisk innrapportering av deler av blanketten ”Melding om avsluttet svangerskap etter 16. uke - Fødsel, dødfødsel og spontanabort” (IK-1002) knyttet til behandling av barn på nyfødtavdeling.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter som har nyfødtavdeling

Sende​

Besluttet av: Folkehelseinstituttet med hjemmel i medisinsk fødselsregisterforskriften §2-2*.

(* FOR-2001-12-21-1483 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk Fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften)

Merknad: Folkehelseinstituttet (Medisinsk Fødselsregister) er mottaker av meldingen

Nettside, Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/elektronisk-melding-av-fodsel---inf/

​Fant du det du lette etter?​