Logo for print

Meldingen benyttes til elektronisk innrapportering av avsluttet svangerskap, dvs. fødsel, dødfødsel og spontanabort, fra 12 fullgåtte svangerskapsuker.

Målgrupper

​Obligatorisk for

​Virksomheter med føde- eller gynekologisk avdeling

​Sende

Besluttet av: Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i medisinsk fødselsregisterforskriften §2-2.

Se brev fra Folkehelseinstituttet til sykehus med føde- og gynekologiske avdelinger datert 11. november 2005. (PDF, www.fhi.no)

Merknad: Folkehelseinstituttet (Medisinsk fødselsregister) mottar meldingen

Kravdokument

  • Kravspesifikasjon for elektronisk innrapportering til Medisinsk fødselsregister

Tilgjengelig fra

​Fant du det du lette etter?​