Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes i forbindelse med etablering av ny tjeneste hos pleie- og omsorgstjenesten og ved løpende kontakt mellom pleie- og omsorgstjenesten og lege.

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden: Applikasjonskvittering v1.0  benyttes så fremt ikke annet er avtalt mellom kommunikasjonspartene.

Målgrupper

​Obligatorisk for

Fastleger

​Sende

Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse -og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 14.

Kan erstattes av: HIS 1147:2014

Neste versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​