Logo for print

Meldingen benyttes til å overføre NAV sin blankett ”Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding 08-07.04 Bokmål Fastsatt 6.88 Endret 06.2015” elektronisk

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom.

Unntak beskrevet i "F07.12.2009 nr 1480 Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)"

Sen​de

 

​Anbefalt for

​Andre virksomheter hvor helsepersonell sender inn medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom.

Sende​

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf § 2.

Merknad: 

NAV mottar meldingen.

Applikasjonskvitteringen vil alltid være en del av forsendelsesprosessen for denne standarden, se Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)

Kravdokument

  • NAV Veiledning - HelsopplysningsArbeidsuførhet v1-3-0-XBRev3.pdf

Forrige versjon

  • Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding (HIS 80803:2013)​ er utgått

​Fant du det du lette etter?​