Logo for print

Denne standarden beskriver en type melding som benyttes for å sende svar på en utført laboratorieundersøkelse innenfor medisinsk biokjemi til en rekvirent og/eller andre relevante mottakere.

Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter som utfører en medisinsk biokjemisk undersøkelse

Sende​

​​Helseforetak og private sykehus​

​Motta

​​Virksomheter som yter allmennlegetjenester

​Motta

​Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

​Motta

Hjemmel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 andre ledd nr. 4.

Kan erstattes av: HIS 1138:2008

​Anbefalt

​​Andre virksomheter som rekvirerer en medisinsk biokjemisk undersøkelse

​Motta

Forrige versjon

Profil av

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv for standarder (Sarepta)


Kontakt


​Fant du det du lette etter?​