Logo for print

Meldingen ”M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde" er svar på meldingen "M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde".

Målgruppe

​OBLIGATORISK FOR
Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept med integrasjon mot Reseptformidleren​

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Kontakt