Logo for print

Meldingen ”M9NA2 Reseptliste nettkunde" benyttes av interenttbasert utleveringsløsning og er et svar på meldingen "M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde".

Målgruppe

​OBligatorisk for
Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept med integrasjon mot Reseptformidleren​

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Kontakt