Logo for print

Meldingen ”M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde" benyttes av interenttbasert utleveringsløsning for å hente reseptliste fra Reseptformidleren på vegne av innlogget kunde.

Målgruppe

​OBLIGATORISK FOR
Apotek og Bandasjist som skal drive netthandel med varer forskrevet på resept med integrasjon mot Reseptformidleren​

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

Kontakt