Logo for print

Meldingene «M9.7 Forespørsel om utleveringer på resept» og «M9.8 Utleveringer på resept» gir mulighet for å laste ned informasjon om eventuelle utleveringer på en gitt resept. Reseptformidleren mottar M9.7.

Målgrupper

​obligatorisk for

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept​

Sende​

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

​Fant du det du lette etter?​