Logo for print

Meldingen ”Slettet resept i RF” gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten. 

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Motta​

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Merknad: Reseptformidleren sender meldingen

Kravdokument

  • eResept – M5, M7, M9.5-8, M24.1-5. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

​Fant du det du lette etter?​