Logo for print

Meldingen ”Slettet resept i RF” gir rekvirerende lege beskjed om at en annen lege har tilbakekalt resepten.

Målgrupper

​obligatorisk for

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

Motta​

Merknad: Reseptformidleren sender meldingen

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Kravdokument

  • eResept – M5 Tilbakekalling, M7 Slettet resept i RF, M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M9.6 Reseptliste, M24.1 Samtykke og M24.2 Svar på samtykke

Neste versjon

Tilgjengelig fra

 

​Fant du det du lette etter?​