Logo for print

M28 ”Endring av multidoselege” brukes til å varsle tidligere multidoseansvarlig lege om at ny multidoseansvarlig lege er registrert. Reseptformidleren sender meldingen

Målgrupper

​obligatorisk for

Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

​Motta

Besluttet av: Direktoratet for e-helse med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2- 4, i samsvar med vedtak i Endringsråd for e-resept

​Fant du det du lette etter?​