Logo for print

​M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

M25.1 sendes fra multidoseansvarlig lege til apotek. Brukes for førstegangs etablering av multidose, endringer fra legen og også som bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek.

Målgrupper

​obligatorisk

​Fastleger

Sende​

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Merknad: Reseptformidleren mottar meldingen

Kravdokument

  • M25.1-4, M9.11-12, M9.21-22, M27.1-4 og M28. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

​Fant du det du lette etter?​