Logo for print

M25-meldingene inneholder alle legemidler og andre relaterte varer som inngår i en samlet bruk for pasienten.

​M25.1 sendes fra multidoseansvarlig lege til apotek. Brukes for førstegangs etablering av multidose, endringer fra legen og også som bekreftelse på forslag til justeringer fra apotek.

Målgrupper

​obligatorisk

​Fastleger

Sende​

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Merknad: Reseptformidleren mottar meldingen

Kravdokument

  • M25.1-4, M9.11-12, M9.21-22, M27.1-4 og M28. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Tilgjengelig fra

 

​Fant du det du lette etter?​