Logo for print

M15 Søknadssvar fra SLV er knyttet til søknad til Statens legemiddelverk om legemiddel uten markedsføringstillatelse. 

Målgrupper

​obligatorisk for

​Statens legemiddelverk

​Sende

​Virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept

​Motta

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i reseptformidlerforskriften § 2-4

Merknad: Reseptformidleren mottar meldingen

Kravdokument

  • eResept M3 Anmodning om søknad til SLV, M14 Søknad til SLV, M15 Søknadssvar fra SLV

​Fant du det du lette etter?​