Logo for print

Meldingen benyttes til å overføre NAV sin blankett ”Legeerklæring ved arbeidsuførhet IA 08-07.08 Bokmål Fastsatt 10.99” elektronisk.

 Målgrupper

​obligatorisk for

​​Virksomheter hvor leger er pålagt å sende inn legeerklæring ved arbeidsuførhet.


(Unntak beskrevet i «F07.12.2009 nr 1480 Forskrift om unntak fra pålegg om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten (NAV)»)

Sende​

Besluttet av: Arbeids- og velferdsdirektoratet med hjemmel i forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten § 4, jf. § 2.

Merknad: NAV mottar meldingen

Mer om standarden

Dokumentet inneholder informasjonsmodell for og beskriver hvordan NAV sin blankett ”Legeerklæring ved arbeidsuførhet IA 08-07.08 Bokmål Fastsatt 10.99” skal overføres elektronisk ved hjelp av XML-syntaks.

Meldingen skal benyttes ved elektronisk innrapportering fra helsepersonell til Nav.

Dokumentet er utarbeidet for leverandører og it-personell som skal implementere meldingen.

Teknisk informasjon

Tekniske filer (XML-skjema, eksempelfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta)

​Fant du det du lette etter?​