Logo for print

Denne standarden omfatter lovpålagt dokumentasjon av søknadsbehandling og gjennomføring av tjenester som faller inn under helselovgivningen, samt tjenester som faller inn under den tidligere lov om sosiale tjenester i den grad dette er nødvendig for rapportering til IPLOS-registeret.

Målgrupper

​anbefalt

​Pleie- og omsorgstjenesten: Virksomheter som tilbyr tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6

Anbefaling: Utarbeidet av KITH (Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren) på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet datert 11.11.2002, og fastsatt etter høring.

Kontakt

​Fant du det du lette etter?​