Logo for print

​Dette dokumentet beskriver funksjonalitet i EPJ-systemene som er viktig for at virksomhetene skal kunne innføre standard for tjenestebasert adressering på en god måte. Det kan danne grunnlag for bestillinger mot EPJ-leverandører.

Dokumentet beskriver behov knyttet til visning av kontaktopplysninger og bruk av avsenderadresse. Hvert behov beskrives gjennom en kort tekst og en brukerhistorie.