Logo for print

Avdeling standardisering har ansvar for videreutvikling og vedlikehold av Referansekatalogen for e-helse. Dette inkluderer saksbehandling av forslag om nye eller endrede oppføringer i katalogen, og søknader om unntak fra bestemmelser i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

  • Forslag om nye eller endrede oppføringer i referansekatalogen: bruk ​kontaktskjema

  • Søknader om unntak etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 8: postmottak@ehelse.no

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetskrav for systemer – selvdeklarering: sikkerhetsnormen@ehelse.no

Se også: Norm for informasjonssikkerhet (ehelse.no)

Helsefaglige kodeverk

Se også: Helsefaglige kodeverk (ehelse.no)

Standarder for elektronisk pasientjournal

epost: referansekatalogen@ehelse.no

Elektronisk samhandling i pasientforløp

  • Grunnleggende krav til elektronisk samhandling
  • Henvisnings- og epikrisemelding
  • Rekvisisjonsmelding og svarrapportering
  • Dialogmeldinger
  • Pleie- og omsorgsmeldinger

epost: meldingshjelp@ehelse.no

Se også: Elektronisk samhandling (ehelse.no)  

E-resept

epost: sak-ersa@ehelse.no

Se også: E-resept (ehelse.no)

Samhandling med NAV

Henvendelser om meldinger som benyttes i samhandling med NAV: e-mottak@nav.no

Samhandling med Helfo

Se også: Innsending av refusjonskrav (helfo.no)

Innrapportering til Norsk pasientregister (NPR)

epost: npr@helsedir.no

Se også: Norsk pasientregister (helsedirektoratet.no) 

Innrapportering til SYSVAK

epost: sysvak@fhi.no

Se også: Teknisk informasjon for SYSVAK (fhi.no)

Innrapportering til Medisinsk fødselsregister

epost: folkehelseinstituttet@fhi.no

Se også: Elektronisk melding av fødsel - informasjon til IT-personell (fhi.no)

Innrapportering til Abortregisteret

epost:  folkehelseinstituttet@fhi.no

Se også: Veiledning for helsetjenesten om melding til Abortregisteret (fhi.no)

Innrapportering til IPLOS

epost: IPLOS@helsedir.no

Se også: IPLOS-registeret (helsedirektoratet.no)

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 3. januar 2018