Logo for print

Dette dokumentet inneholder en introduksjon til standarden Elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgstjenesten samt en orientering om formålet med standarden og hvordan denne kan benyttes av de forskjellige målgruppene.

Dokumentet er ment å være et hjelpemiddel ved utvikling, anskaffelse og forbedring av elektroniske dokumentasjonssystem for denne tjenesten. Standarden skal bidra til å sikre at minimumskrav til dokumentasjon av saksbehandling og tjenester blir innfridd. Den skal også bidra til å sikre mulighetene for informasjonsutveksling med samarbeidsparter ved at de elektroniske dokumentasjonssystemene følger en felles standard. 

Målgruppe

Målgruppen er beslutningstakere i den kommunale pleie- og omsorgs-tjenesten samt andre som ønsker informasjon om hvilke områder standarden dekker, uten å måtte ta standpunkt til de detaljerte krav til innhold og funksjonalitet som den inneholder. 

​Fant du det du lette etter?​