Logo for print

Norge ligger langt fremme når det gjelder standardisering av informasjonsutveksling mellom virksomheter i helsestjenesten. Dagens meldingsstandarder har vært utviklet over lang tid, og er tatt i bruk i store deler av sektoren.

I fremtiden vil det være behov for å etablere standarder som dekker et bredere spekter av samhandlingsmodeller, slik som datadeling og dokumentdeling. For å oppnå en effektiv utvikling og innføring av standarder som støtter nye samhandlingsmodeller, er det en uttalt strategi å basere seg på internasjonale standarder.

Direktoratet for e-helse gir anbefalinger

Direktoratet for e-helse publiserer anbefalinger om bruk av internasjonale standarder innenfor ulike bruksområder. Eksempler på relevante standarder er HL7 FHIR for utveksling av meldinger eller datadeling, openEHR arketyper for lagring i EPJ-systemer og HL7 CDA for dokumentdeling. Anbefalingene benyttes som grunnlag for å vurdere hvilke standarder som kan være relevante når man utreder konkrete behov.

Informasjonsmodellering er en viktig del av arbeidet med e-helsestandardisering. Til nå har det vært lite helhetstenking rundt felles informasjonsinnhold og mulighet for å gjenbruke informasjon på tvers av bruksområder. Utviklingen fremover vil i større grad kreve at man standardiserer informasjonsinnholdet og etablerer felles informasjonsmodeller som utgangspunkt for å dekke mer spesifikke behov.

Direktoratet for e-helse har startet et arbeid for på sikt å etablere felles informasjonsmodeller. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det gjennomført vurderinger av standarder og verktøy som kan inngå i et rammeverk for felles informasjonsmodeller. Dette rammeverket vil også beskrive prinsipper og metode for informasjonsmodellering og hvordan felles informasjonsmodeller skal brukes i arbeidet med å etablere standarder for utveksling av informasjon.


Sist oppdatert: 27. november 2018

​Fant du det du lette etter?​