Logo for print

Arbeidet dokumenterer vurderinger og anbefalinger av den enkelte standard eller spesifikasjon og sammenligner dem innenfor ulike samhandlingsmodeller for teknisk og semantisk interoperabilitet.

Nasjonal koordinering av standarder har systematisert egenskaper og erfaringer ved utvalgte standarder.

Så langt er det gjort vurderinger av følgende standarder og spesifikasjoner:

  • HL7 FHIR

  • HL7 v3 Messaging 

  • HL7 CDA

  • IHE XDS

  • openEHR spesifikasjoner

  • Lenkede data

Vurderingene som er gjort følger et felles rammeverk for kvantitative, kvalitative og komparative vurderinger. Den kvantitative vurderingen tar utgangspunkt i et EU-rammeverk for vurdering av interoperabilitetsstandarder. Den kvalitative vurderingen evaluerer standarden eller spesifikasjonen i henhold til ulike interne og eksterne faktorer. Den komparative vurderingen samler vurderingene av hver enkelt standard og drøfter dem innenfor fire samhandlingsmodeller for teknisk/semantisk interoperabilitet.

Resultatene og anbefalingene knyttet til den enkelte standard bør inngå som del av en totalvurdering av hvilke standarder som skal benyttes for å dekke aktuelle behov. Prosjekter som skal utvikle løsninger internt i virksomheter, eller som del av samhandling mellom virksomheter, må gjøre egne vurderinger basert på dokumenterte egenskaper og faktorer knyttet til de standardene eller spesifikasjonene som er aktuelle å bruke. Anbefalingene må derfor betraktes som grunnlag for videre utredninger, og ikke som absolutte retningslinjer for hvilke standarder som skal benyttes i ulike sammenhenger.  

 

Sist oppdatert: 3. mai 2017

​Fant du det du lette etter?​