Logo for print

​Enkeltpersonforetak tilknyttet Hjemmelegene

Unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger er innvilget for følgende enkeltpersonforetak tilknyttet Hjemmelegene:

  • Johan Alwèn, org.nr. 996217507

  • Dr. Waleed Ben Saleem Legetjenester, org.nr. 995511851

  • Dr. Madiha Farrukh, org.nr. 918934650

  • Lege Jon Riise, org.nr. 811954152

  • Dr Chris Lütken, org.nr. 897436922

  • Nils Tovsrud, org.nr. 990494703

  • André Bregård Medisinsk Kompetanse, org.nr. 991016422

Unntaket gjelder til og med 31.08.2017.

Rolf von Krogh lege, org. nr. 971 458 798

Er innvilget unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3 Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger frem til 1. juli 2018.

 

Sist oppdatert: 21. juni 2017