Logo for print

​Unntak fra bruk av henvisningsmelding ved mottak av henvisninger til BUP

Helseforetak og private sykehus gis unntak fra kravet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2 om å bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014 ved mottak av henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien.

Unntaket gjelder til 31.12.2018

Se vedtaksbrev (PDF)

Akershus universitetssykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Finnmarkssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Helgelandssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Nordlandssykehuset HF

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Oslo universitetssykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sunnaas sykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset i Vestfold HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Innlandet HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Telemark HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sykehuset Østfold HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sørlandet sykehus HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Universitetssykehuset Nord Norge

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 - Mottak av svarrapporter frem til 31.12.2020

Vestre Viken HF

§ 6 første ledd nr. 3 (Mottak av epikrisemelding) frem til 30.06.2018

§ 6 første ledd nr. 4 - 8 (Mottak av svarrapporter laboratorietjenester) frem til 31.12.2020.

Sist oppdatert: 14. februar 2018