Logo for print

Fotterapiklinikker

Alle fotterapiklinikker som ikke har tatt i bruk elektronisk pasientjournal er innvilget midlertidig unntak fra krav om elektronisk behandling av helseopplysninger i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten §3 frem til 01.01.2018.

I tillegg er enkelte mindre fotterapiklinikker innvilget individuelle unntak av noe lengre varighet.

Se vedtak (PDF).

 

 

Sist oppdatert: 21. juni 2017