Logo for print

Målgrupper

​obligatorisk for

​​Prosjekter for undersøkelse av arbeidsrelaterte skader, etter avtale med NPR

​Sende

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2-2.

Merknad: NPR mottar meldingen.

Kravdokument

  • Innrapportering av data om Arbeidsrelatert skade. Skadetypespesifikt minimum datasett (SMDS) (NPR_arb.docx)

Kontakt